Съобщения за пресата

Обратно към бюлетина

Изпращайте вашите съобщения до пресата на:


Online Редактор (Новини от България): Елина Пулчева, e.pulcheva@cmg-bg.com

Телефон: (++359 2) 944 35 63, (++359 2) 944 34 67

Online Редактор (Международни & Регионални новини):

Cosmina Capalau, cosmina.capalau@cmgromania.ro

Mihail Tanase, mihail.tanase@cmgromania.ro

Абонирай се
Кажи на приятел
Progressive бюлетин е
налична в следните страни:
RS
RS
HR
HR
RO
RO