НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

BILLA въвежда сертифициран стандарт за по-добри и безопасни земеделски практики

poza_articol

BILLA България създаде свой стандарт за добри земеделски практики. Той ще носи името BG Local G.A.P. и ще гарантира качеството на земеделската продукция. Стандартът е разработен съвместно със Световната организация за гарантиране на качеството на земеделската продукция Global G.A.P.

„Ние сме първата верига, която въвежда тази сертификация на земеделските производители в страната. Така можем да следим и гарантираме за качеството на продуктите, които предлагаме, а в същото време да помагаме на земеделските производители да постигнат качество и стандарти за устойчиво развитие на международно равнище. BG Local G.A.P. насърчава добрите земеделски практики, които проследяват целия производствен процес на непреработения продукт, така че той да достигне в най-добро и пълноценно състояние до крайния потребител“, сподели изпълнителният директор на BILLA България Николай Петров.

Стандартите Global G.A.P. и Local G.A.P. признават най-добрите световни практики, като поради строгите си процедури и изисквания при сертификацията се превръщат в гарант за качеството на произведените във фермите продукти.

На специално организирана среща, търговската компания е запознала своите доставчици – земеделски производители с новия стандарт. BG Local G.A.P. е сбор от изисквания, засягащи засаждането, отглеждането, третирането с препарати за вредители, постоянното следене за нивата на пестицидите, беритбата, опаковането и транспортирането на плодове и зеленчуци, както и разделното събиране и извозване на отпадъците в процеса на производство.

Освен това стандартът установява социално значими норми по отношение на трудовите правоотношения, така например забранява полагането на детски труд и т.н.

Прилагането на този стандарт ще повиши нивото на българските земеделски производители по отношение на устойчивост и безопасност. Той ще им даде възможност да покрият изискванията на международния стандарт Global G.A.P. в рамките на три години, следвайки го стъпка по стъпка. След покриването на Global G.A.P. стандарта производителите ще могат успешно да изнасят продукцията си и да снабдяват международни търговци на дребно, които изискват спазването му като предпоставка.Изтеглете PDF файл Обратно към бюлетина
Абонирай се
Кажи на приятел
Progressive бюлетин е
налична в следните страни:
RS
RS
HR
HR
RO
RO